Rentowna produkcja
z innowacyjnymi rozwiązaniami

Ukierunkowane rozwiązania problemów specyficznych dla drobiu

Odżywianie może pomóc w optymalizacji zdrowia i dobrostanu. Nasze innowacyjne rozwiązania mogą pomóc w zapobieganiu i łagodzeniu obciążeń, zwiększaniu wydajności i zwiększaniu rentowności.

headervisual poultry 1

Zwiększaj zyski, działając zapobiegawczo
__________

Pasza jest największym wydatkiem w produkcji drobiu i jednym z najważniejszych czynników warunkujących sukces w zakresie produktywności i rentowności.

Dzięki rozwiązaniom dostarczanym zarówno w postaci paszy, jak i wody, usługom i doradztwu możesz wesprzeć wydajność. Ostatecznie możesz zmniejszyć zapotrzebowanie na antybiotyki i skierować swoją działalność na ścieżkę do przewidywalnej, stałej rentowności.

Rozwiązania dla przemysłu drobiarskiego

Dobrostan drobiu

icon welfare poultry

WIĘCEJ

Wydajność paszowa i przyrost masy ciała

icon feed efficiency and weight gain poultry

WIĘCEJ

Wydajność hodowcy

icon breeder performance poultry

WIĘCEJ

Korzyści warstwowe

icon layer benefits poultry

WIĘCEJ

Odciążenie dróg oddechowych

icon respiratory relief poultry

WIĘCEJ

ewn batches partnership 2
Kiedy współpracujesz z EW Nutrition

zyskujesz korzyści płynące z globalnej sieci wiedzy, z lokalną siecią regionalnych zastosowań i wsparcia.

Dla każdego wyzwania, EW Nutrition oferuje indywidualne rozwiązania. Są to produkty, usługi, doradztwo i nie tylko.

Zazwyczaj grupujemy te rozwiązania w ramach programów i kierujemy je do konkretnego problemu, określonej operacji i określonej lokalizacji.

Wydajny. Efektywny. Dostosowany.

Produkcja drobiu boryka się z coraz większą liczbą obciążeń. Jak utrzymać wysokie wartości produkcji przy optymalnych kosztach i przy zmniejszonym stosowaniu antybiotyków?

Wnosimy nasze bogate doświadczenie, międzynarodowe zaplecze badawcze, własne zakłady produkcyjne oraz wysoko wykwalifikowaną lokalną pomoc i usługi. Nasze programy dla drobiu stanowią połączenie usług, produktów i doradztwa, które zapewniają całościowe rozwiązania dla Twoich operacji.

Zdrowie jelit, niezbędny składnik wydajności

Drób ma złożony układ pokarmowy, który spełnia podstawowe funkcje. Ich zdrowie i równowaga są kluczem do wydajności.

Aby zachować to zdrowie i równowagę oraz złagodzić wyzwania, program EW Nutrition Zarządzanie zdrowiem jelit – redukcja antybiotyków wspiera Twoją działalność dzięki innowacyjnym produktom, usługom i modelom, z dodatkowymi korzyściami z naszych konsultacji i wsparcia.

graphics product logos activo
graphics product logos activo liquid

Zmniejsz ryzyko toksyn bakteryjnych i mykotoksyn

W produkcji drobiu endotoksyny uwalniane przez bakterie Gram-ujemne w jelitach w sytuacjach stresowych, a także zanieczyszczenie mikotoksynami surowców paszowych mogą dramatycznie wpłynąć na wydajność zwierząt. Na wysokim poziomie mogą prowadzić do ostrej choroby i śmierci.

Najlepszym podejściem do zarządzania ryzykiem związanym z endo- i mykotoksynami jest wdrożenie zintegrowanej strategii. Program zarządzania ryzykiem toksyn EW Nutrition został opracowany, aby pomóc Ci w przypadku ogólnych lub sezonowych zagrożeń poprzez monitorowanie, ocenę i łagodzenie wyzwań stwarzanych przez toksyny.

graphics product logos mastersorb gold
graphics product logos mastersorb fm
graphics product logos mastersorb

Podejmij działanie
aby zobaczyć wyniki

minimize

Przeczytaj więcej o Wyzwaniach i Rozwiązaniach dla Drobiu

Mycotoxins in poultry: Impact on beak/mouth health -- Read here