Kierujemy się naszymi wartościami
Napędzana naszą wizją

Zainspirowani naszymi klientami …

… by zostać innowatorem i partnerem. By dążyć do przejrzystych praktyk, doskonalenia się i dostarczania korzyści.

headervisual ewn

400+ osób

icon employees

Ponad 30 narodowości

icon worldwide

1 wizja

icon vision

Rozwój dzięki zorientowaniu na klienta i innowacjom

EW Nutrition to grupa firm zbudowanych wokół jednej wizji: służyć klientom przejrzystymi rozwiązaniami, które przynoszą niezawodne korzyści, przy zmniejszonym zapotrzebowaniu na antybiotyki.
Budujemy rozwiązania począwszy od wyzwań, zamiast próbować sprzedawać rozwiązania problemów, które mogą lub nie mogą istnieć.
Jesteśmy siecią zbudowaną, aby dostarczać korzyści.

Nasza misja

Misją EW Nutrition jest łagodzenie skutków oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe poprzez dostarczanie kompleksowych rozwiązań żywieniowych dla zwierząt. Aby urzeczywistnić nasze zaangażowanie, każdy z naszych programów zapewnia kluczowy wymiar naszej misji. Realizując nasze cele w zakresie żywienia zwierząt, nasza praca przyczynia się do zwiększenia skuteczności opieki zdrowotnej.

icon success
icon success
icon tailored 2
icon tailored 2

Indywidualne rozwiązania

W ścisłej współpracy z każdym klientem opracowujemy indywidualne rozwiązania w celu poprawy parametrów wydajności i dobrostanu zwierząt. Rozwiązania te zazwyczaj obejmują usługi, produkty i doradztwo. Definicja i monitorowanie każdego kluczowego wskaźnika wydajności ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia sukcesu każdego rozwiązania.

Nasza usługa

EW Nutrition działa globalnie, obsługując kluczowych klientów w 42 krajach. Nasz slogan „Innowacje Funkcjonalne wspierane przez Naukę” jest realizowany dzięki wsparciu technicznemu na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym.

icon nationalities
icon nationalities
icon performance stats
icon performance stats

Tworzenie wartości dla klientów

EW Nutrition bada, rozwija, produkuje, sprzedaje i obsługuje swoje programy i produkty. Z siedzibą w Niemczech, EW Nutrition posiada zakłady produkcyjne na 4 kontynentach. Innowacje są napędzane przez laboratoria badawcze w Niemczech i Japonii, posiadające centra rozwojowe na 5 najważniejszych rynkach żywienia zwierząt. Nowe rozwiązania oparte na biotechnologii są rozbudowywane w spółce zależnej EW Nutrition – EW Biotech.

Nasze główne wartości

Wewnątrz firmy jesteśmy przyjaciółmi i partnerami w nauce; poza firmą jesteśmy przyjaciółmi i partnerami w dostarczaniu korzyści i wiedzy.

Wewnątrz i na zewnątrz żyjemy i oddychamy tymi samymi prostymi, podstawowymi wartościami:

Klient pierwszy

Postępuj z szacunkiem

Szukaj doskonałości

Być ciekawy

Mycotoxins in poultry: Impact on beak/mouth health -- Read here