Indywidualne Wyzwania
Indywidualne Rozwiązania

Jakie jest Twoje wyzwanie?

Na dobrostan zwierząt wpływa mnóstwo drobnych szczegółów. Nasze programy dopasowują indywidualne wyzwanie do właściwego rozwiązania, monitorują je i zapewniają kompleksową obsługę.

headervisual challenges
icon program gut health antibiotic reduction
icon program gut health antibiotic reduction

Zarządzanie Zdrowiem Jelit – Redukcja Antybiotyków

Zdrowe jelita są niezbędne do produktywności. Mając zdrowe jelita, możesz działać zapobiegawczo, aby zmniejszyć stosowanie antybiotyków bez utraty zysków.

Dowiedz się, w jaki sposób nasze rozwiązanie do Zarządzania Zdrowiem Jelit – Redukcja Antybiotyków może sprostać obciążeniom zdrowotnym jelit zwierząt dzięki skutecznym rozwiązaniom dostosowanym do Twoich potrzeb.

Pasuje do:

icon program toxin risk management
icon program toxin risk management

Zarządzanie Ryzykiem Toksyn

Toksyny bakteryjne i mykotoksyny mają negatywny wpływ na zdrowie zwierząt. Jeśli obciążenia związane z toksynami nie zostaną odpowiednio rozwiązane, wywołają one kaskadę negatywnych skutków. Obejmują one obniżoną wydajność, choroby, zwiększoną śmiertelność (embrionalną), a w konsekwencji zmniejszoną rentowność.

Dowiedz się, jak wykrywać i łagodzić szkodliwy wpływ toksyn na Twoją firmę i reputację.

Pasuje do:

icon program young animal nutrition
icon program young animal nutrition

Żywienie Młodych Zwierząt

Świnie i cielęta rodzą się z niedojrzałymi układami odpornościowymi (i enzymatycznymi). Uruchomienie ich wszystkich zajmuje tygodnie. W tej fazie zdrowie jelit jest dużym problemem. Jak najlepiej radzić sobie z wyzwaniami wczesnego życia?

Pasuje do:

Co to jest program?

icon specific answers
Indywidualne odpowiedzi na konkretne obciążenia

Program jest odpowiedzią na obciążenie. Jest to nasze zrozumienie, w jaki sposób produkty, usługi i doradztwo łączą się, aby poprawić sytuację – lub zapobiec pogorszeniu się sytuacji.

icon tailored 1
Indywidualne rozwiązania z monitorowanymi wynikami

Wspólnie z Państwem opracowujemy dostosowane do potrzeb rozwiązania w celu poprawy parametrów wydajności i dobrostanu zwierząt. Definicja i monitorowanie każdego kluczowego wskaźnika wydajności ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia sukcesu każdego rozwiązania.

icon high performance
Wysoka wydajność i wysoka rentowność

Żywienie zwierząt ma kluczowe znaczenie dla utrzymania wysokiej wydajności. Mając odpowiedni program, możesz zoptymalizować zdrowie jelit, monitorować jakość paszy, pokonać krytyczne okresy w życiu zwierząt i poprawić ogólną rentowność.

Zacznij widzieć ulepszenia

Ponieważ Twoje indywidualne wyzwanie wymaga indywidualnego rozwiązania.

minimize

Przeczytaj więcej o Obciążeniach Związanych ze Zwierzętami

No results found.
Mycotoxins in poultry: Impact on beak/mouth health -- Read here