1. Żywienie Zwierząt
  2. Gatunki
  3. Wieprz

Wysoka wydajność
w produkcji trzody chlewnej

Ukierunkowane rozwiązania problemów specyficznych dla świń

Holistyczne rozwiązania, które sprostają Twoim wyzwaniom – i wspierają wydajność zwierząt na wszystkich etapach produkcji.

Wspieraj wydajność od początku do końca
__________

Zdrowie jelit, spożycie i jakość paszy, problemy z oddychaniem, odporność i nie tylko – utrzymanie zdrowia zwierząt i ich szczytowej wydajności wymaga zapobiegania wszystkim tym obciążeniom i radzenia sobie z nimi.

Rozwiązania nie mogą być ogólne: Twoja konkretna sytuacja musi zostać uwzględniona jako jedna ze zmiennych w równaniu. Dzięki spersonalizowanym rozwiązaniom EW Nutrition dla trzody chlewnej podejmujesz wczesne, ukierunkowane działania, aby wspierać najwyższą wydajność od pierwszych dni życia.

Udana produkcja trzody chlewnej dzięki niestandardowym rozwiązaniom

Zdrowie Jelit – Redukcja Antybiotyków

WIĘCEJ

Kwestie oddechowe

WIĘCEJ

Zarządzanie Ryzykiem Toksyn

WIĘCEJ

Żywienie Młodych Zwierząt

WIĘCEJ

On Farm Solutions

WIĘCEJ

Kiedy współpracujesz z EW Nutrition

zyskujesz korzyści z globalnej sieci wiedzy z lokalną siecią aplikacji i wsparcia w regionach.

Dla każdego wyzwania, EW Nutrition oferuje indywidualne rozwiązania w postaci produktów, usług, doradztwa i nie tylko. Zazwyczaj grupujemy te rozwiązania w ramach programów i kierujemy je do konkretnego problemu, określonej operacji i określonej lokalizacji.

Kiedy współpracujesz z EW Nutrition

zyskujesz korzyści z globalnej sieci wiedzy z lokalną siecią aplikacji i wsparcia w regionach.

Dla każdego wyzwania, EW Nutrition oferuje indywidualne rozwiązania w postaci produktów, usług, doradztwa i nie tylko. Zazwyczaj grupujemy te rozwiązania w ramach programów i kierujemy je do konkretnego problemu, określonej operacji i określonej lokalizacji.

Wydajność. Efektywność. Dostosowane.

Chociaż świnie charakteryzują się bardzo wysokim tempem wzrostu i wydajnością mięsa pod dobrym zarządzaniem, mają również szereg specyficznych problemów.

We wczesnych stadiach życia niedojrzałe układy odpornościowe i enzymatyczne są powodem do niepokoju. Są podatne na dysbiozy, a co za tym idzie biegunkę. Może to zaszkodzić wydajności życiowej tych zwierząt. W miarę wzrostu często stają przed innymi obciążeniami, takimi jak problemy z oddychaniem, które mogą wpływać na spożycie paszy i wydajność.

Jeśli dojdzie do śmiertelności, wpływ na rentowność Twojej firmy jest bardzo duży. Niezbędne jest zapewnienie zwierzętom dobrego startu w życie i zapewnienie im opieki profilaktycznej przez całe życie.

Dzięki indywidualnym rozwiązaniom EW Nutrition możesz powierzyć opiekę swoim zwierzętom w fachowych rękach.

Zdrowie jelit, niezbędny składnik wydajności

Zdrowie i równowaga jelit świń ma zasadnicze znaczenie dla wydajności produkcji.

Aby złagodzić obciążenia dla zdrowia jelit świń, program EW Nutrition Zarządzanie Zdrowiem Jelit – Redukcja Antybiotyków zapewnia całościowe podejście. Daje to producentom trzody chlewnej skuteczne rozwiązania w celu poprawy wydajności, zmniejszenia zapotrzebowania na antybiotyki, a tym samym zwiększenia przewidywalnej rentowności.

Podejmij działanie
aby zobaczyć wyniki

minimize

Przeczytaj więcej o Wyzwaniach i Rozwiązaniach dla Świń

Menu
Increasing costs: What can feed producers do?Read more