1. Zarządzanie Endotoksynami

Zmniejszenie wpływu stresu i poprawa dobrostanu zwierząt

Zwierzęta są narażone na obciążenia związane ze stresem przez cały cykl życia.

Ze stresem przychodzą endotoksyny, zwiększenie reakcji zapalnych i zmniejszenie wydajności. Działaj skutecznie, aby utrzymać wydajność produkcji i zapobiegać stratom dzięki zintegrowanemu podejściu i usługom responsywnym.

Wsparcie przed stresem dla przedsiębiorstw hodujących zwierzęta i producentówpasz
__________

Co to są endotoksyny?

Endotoksyny są toksynami uwalnianymi przez bakterie chorobotwórcze, gdy ściany komórkowe są rozerwane lub gdy bakterie umierają, a ściany komórkowe rozpadają się. Stres znacznie zwiększa ryzyko endotoksyn.

Co one robią?

W dużych ilościach wytwarzają wstrząs krwotoczny i ciężką biegunkę; mniejsze ilości powodują gorączkę, zmienioną odporność na infekcje bakteryjne, leukopenie i wiele innych efektów.

Strata jest tak prosta, jak1-2-3

U zestresowanych lub, obciążonych zwierząt mikrobiom ulega zmianie, a bakterie chorobotwórcze mogą rosnąć i rozwijać się. Bakterie Gram-ujemne mnożą się i umierają, pozostawiając za sobą endotoksyny, niebezpieczne fragmenty ich ścian komórkowych.

W wyniku stresu, funkcja bariery jelitowej jest upośledzona, zwiększając w ten sposób przejście patogenów i toksyn do krwiobiegu.

Gdy endotoksyny przechodzą w dużych ilościach do krwiobiegu,, wyzwalana jest odpowiedź immunologiczna. Prowadzi to do gorączki, mniejszego spożycia paszy, a czasami posocznicy. Endotoksyny wywołują lub nasilają różne choroby lub zaburzenia, takie jak stres cieplny, stres oksydacyjny i
niektóre powikłania rozrodcze i jelitowe.

Rozpoznaj niebezpieczeństwo stwarzane przez LPS.

Zapobiegaj potencjalnym stratom w firmie. Podejmij działania przeciwko endotoksynom!

Co powoduje stres?

Ekstremalne temperatury

Zmiana paszy

Nowe siedlisko

Transport

Choroba

Mikotoksyny w paszy

Jak pomagamy?

Programy dostosowane do potrzeb

Wydajne produkty

Szerokie wsparcie i doradztwo

Zarządzanieryzykiem toksyn

  • Mastersorb Gold, mieszanka związków łagodzących toksyny, która wspiera zdrowie i czynność wątroby zwierząt w obecności szerokiego spektrum toksyn myko- i bakteryjnych
  • Analiza paszy na miejscu
  • Ocena ryzyka i doradztwo

Zrozumieć wpływ toksyn na zdrowie jelit

Egzotoksyny

Egzotoksyny to toksyny wydzielane przez niektóre komórki bakteryjne do otaczającego środowiska. Mogą powodować poważne problemy zdrowotne lokalnie lub w innych częściach organizmu, gdzie są przenoszone przez krwioobieg.

Endotoksyny

Toksyny bakteryjne nie są swobodnie uwalniane do otaczającego środowiska. Szkodliwe składniki są uwalniane tylko wtedy, gdy komórka się rozpada. Złożone makrocząsteczki (lipopolisacharydy) mogą następnie przenikać przez barierę do krwiobiegu, zwłaszcza u zwierząt narażonych na różnego rodzaju wyzwania i powodować lub nasilać problemy zdrowotne.

Mikotoksyny

Mikotoksyny to wtórne metabolity wytwarzane przez grzyby. One również mogą powodować poważne problemy zdrowotne u zwierząt, zwłaszcza poprzez zanieczyszczenie pasz. Zanieczyszczenie to jest bardzo powszechne i często niewidoczne gołym okiem.

Zmniejsz ryzyko endotoksyny

minimize

Czytaj więcej otoksynach

Dowiedz się więcej, oglądającnasze webinaria

Obejrzyj nasze webinaria, aby zobaczyć, co mówią czołowi eksperci branżowi. Dołącz do naszych webinariów, aby zadawać pytania i uzyskać wnikliwe, użyteczne odpowiedzi.

Menu
Increasing costs: What can feed producers do?Read more