1. Endotoksin Yönetimi

Stresin etkisini azaltın ve hayvan refahını iyileştirin

Hayvanlar tüm yaşam döngüleri boyunca strese maruz kalırlar.

Stresle birlikte endotoksinler gelir, inflamatuar reaksiyonları artırır ve performansı düşürür. Entegre bir yaklaşım ve hızlı yanıt veren hizmetlerle üretim performansını korumak ve kayıpları önlemek için verimli bir şekilde hareket edin.

Hayvansal üretim işletmeleri için strese karşı destek ve yem üreticileri
__________

Endotoksinler nelerdir?

Endotoksinler, hücre duvarları bozulduğunda veya bakteriler öldüğünde ve hücre duvarları parçalandığında patojenik bakteriler tarafından salınan toksinlerdir. Stres, endotoksin riskini büyük ölçüde artırır.

Ne Yaparlar?

Büyük miktarlarda hemorajik şok ve şiddetli ishal üretirler; daha küçük miktarlar ateşe, bakteriyel enfeksiyona dirençte değişiklik, lökopeni ve diğer birçok etkiye neden olur.

Kayıp 1-2-3 kadar kolaydır

Stresli veya zorlanmış hayvanlarda mikrobiyom değişir ve patojenik bakteriler büyüyebilir ve gelişebilir. Gram negatif bakteriler çoğalır ve ölür, arkalarında endotoksinleri, hücre duvarlarının tehlikeli parçalarını bırakır.

Stresin bir sonucu olarak, bağırsak bariyer fonksiyonu bozulur, böylece patojenlerin ve toksinlerin kan dolaşımına geçişi artar.

Endotoksinler büyük miktarlarda kan dolaşımına geçtiğinde, bir bağışıklık tepkisi tetiklenir. Bu ateşe, daha düşük yem alımına ve bazen de septisemiye yol açar. Endotoksinler, ısı stresi, oksidatif stres gibi çeşitli hastalıkları veya bozuklukları tetikler veya şiddetlendirir.
belirli üreme ve bağırsak sendromları.

LPS’nin oluşturduğu tehlikeyi anlayın.

İşletmeniz için olası kayıpları önleyin. Endotoksinlere karşı harekete geçin!

Stresi ne tetikler?

Aşırı sıcaklıklar

Yem değişikliği

Yeni habitat

Ulaşım

Hastalık

Yemdeki mikotoksinler

Nasıl yardım ederiz ?

Özel programlar

Verimli ürünler

Kapsamlı destek ve danışmanlık

Toksin risk yönetimi

  • Mastersorb Gold, hayvanların sağlığını ve karaciğer fonksiyonunu geniş bir miko ve bakteriyel toksin yelpazesi varlığında destekleyen bir toksin azaltıcı bileşik karışımıdır.
  • Yerinde feed analizi
  • Risk değerlendirmesi ve tavsiye

Toksinlerin bağırsak sağlığı üzerindeki etkisini anlayın

Ekzotoksinler

Ekzotoksinler, bazı bakteri hücreleri tarafından çevreye atılan toksinlerdir. Lokal olarak veya organizmanın kan dolaşımıyla taşındıkları diğer kısımlarında ciddi sağlık sorunlarına neden olabilirler.

Endotoksinler

Bakteriyel toksinler çevre ortama serbestçe salınmaz. Zarar veren bileşenler ancak hücre parçalandığında açığa çıkar. Karmaşık makromoleküller (lipopolisakkaritler) daha sonra, özellikle çeşitli zorluklara maruz kalan hayvanlarda bariyeri kan dolaşımına geçebilir ve sağlık sorunlarına neden olabilir veya bunları geliştirebilir.

Mikotoksinler

Mikotoksinler, mantarlar tarafından üretilen ikincil metabolitlerdir. Özellikle yemlerin kontaminasyonu yoluyla hayvanlarda ciddi sağlık sorunlarına neden olabilirler. Bu kontaminasyon çok yaygındır ve genellikle çıplak gözle görülmez.

Endotoksin risklerinizi azaltın

minimize

Toksinler hakkında daha fazlasını okuyun

Web seminerlerimizi izleyerek daha fazlasını öğrenin

Önde gelen endüstri uzmanlarının neler söylediğini görmek için web seminerlerimizi izleyin. Soru sormak ve anlayışlı, eyleme geçirilebilir yanıtlar almak için web seminerlerimize katılın.

Menu